dr n. med. Tadeusz Dorobisz

chirurg naczyniowy i ogólny

Doświadczenie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku. W latach 2012 -2018 szkolenie specjalizacyjne odbywałem w Klinice i Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz w Klinice Chirurgicznej IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Pracę doktorską zatytułowaną Pomiar ciśnienia w aorcie w trakcie pobierania narządów przy zastosowaniu perfuzji pod wysokim ciśnieniem oraz perfuzji grawitacyjnej obroniłem w 2019 roku.

04.2019 zdobyłem tytuł specjalisty z zakresu Chirurgii Ogólnej, a w 04.2024 tytuł specjalisty chirurgii naczyniowej.

Obecnie pracuję w Klinice i Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na stanowisku asystenta. 

W latach 2015-2019 pracowałem na stanowisku asystenta Zakładu Onkologii i Medycyny Paliatywnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Od 2019 roku pracuję w Katedrze Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stanowisku starszego asystenta.

Przebieg pracy zawodowej

2012 – 2014 – lekarz rezydent w zakresie specjalizacji z Chirurgii Ogólnej w Klinice i Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej USK we Wrocławiu

2014 -2018 – lekarz rezydent w zakresie specjalizacji z Chirurgii Ogólnej w Klinice Chirurgicznej IV Wojskowego Szpitala Klinicznego

2015 – 2018 – asystent w Zakładzie Onkologii i Medycyny Paliatywnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Od 2019 – asystent w w Klinice i Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej USK we Wrocławiu.

Szkolenia, kursy i prace naukowe

Jestem autorem i współautorem ponad 70 prac naukowych oraz doniesień zjazdowych. Uczestniczyłem w wielu ogólnopolskich oraz zagranicznych konferencjach naukowych.

  • Kurs PEAC (Paris Endovascular Aortic Course) – leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków piersiowych, brzusznych, piersiowo brzusznych oraz łuku aorty, Paryż 2020

  • Kurs Vascular International, Surgical Anatomy and Open Vascular Techniques, Bern 2020

  • Kurs Fempop Treatment, Gandawa 2022

  • Kurs chirurgii plastycznej z elementami mikrochirurgii w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy – Zdrój, 2015

  • Kurs operacji żylaków metodą Flebogrif, Lublin 2016

  • Kurs chirurgii urazowej w zakresie klatki piersiowej i jamy brzusznej, Pavia, Włochy 2016

  • Kurs „Podstawy przeszczepiania wątroby”, Rotterdam, Holandia 2016

  • Kurs Ultrasonografii Naczyń – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, 2014

  • Kurs Ultrasonografii Naczyń Żylnych, Poznań, 2016

  • W szpitalu zajmuję się operacjami z zakresu chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej.