dr n. med.
Katarzyna Pazdro-Zastawny

specjalista otolaryngolog oraz otolaryngolog dziecięcy

Zajmuje się pełną diagnostyką laryngologiczną, leczeniem zachowawczym i operacyjnym dzieci i dorosłych.

W trakcie wizyty przeprowadzana jest pełna diagnostyka laryngologiczna, badanie endoskopowe, ocena jam nosa, nosogardła, gardła, krtani oraz uszu.

Zainteresowania szczegółowe: problematyka otolaryngologii dziecięcej, diagnostyka i leczenie operacyjne guzów ślinianek przyusznych i podżuchwowych.

Kwalifikuję i operuję zarówno dzieci jak i dorosłych. Wykonywane przeze mnie operacje to zabiegi w zakresie szyi, usunięcie torbieli bocznej lub środkowej szyi, usunięcie guzów ślinianek przyusznych lub podżuchwowych z użyciem monitoringu nerwu twarzowego, tonsillektomia, adenotonsillotomia, adenotomia, septoplastyka oraz septoplastyka z konchoplastyką.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalistka z otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej.

Zatrudniona na etacie naukowo-dydaktycznym na stanowisku asystenta Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Obroniłam pracę doktorską na temat: „Wpływ wysięku w uchu środkowym na sprawność części przedsionkowej ucha wewnętrznego u dzieci z przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego”. Jestem autorką i współautorką 67 prac
naukowych oraz doniesień zjazdowych.