lek. med. Mateusz Szponder

chirurg naczyniowy i ogólny

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Staż oraz część szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chirurgii odbywał w Klinice Chirurgicznej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a szkolenie specjalizacyjne zakończył pracując w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

Uczestnik kursów doskonalących m.in. z zakresu chirurgii laparoskopowej, endowaskularnej, plastycznej, transplantologii i ultrasonografii.

Specjalista chirurgii ogólnej pracujący obecnie na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu (w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii naczyniowej).

Pracownik akademicki w Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzący zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunków lekarskich.

Autor i współautor szeregu publikacji i doniesień naukowych w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych oraz na konferencjach i zjazdach.

Udziela konsultacji oraz kwalifikuje chorych do leczenia operacyjnego w przypadkach chorób naczyń tętniczych i żylnych oraz chorób ogólnochirurgicznych (wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, przepuklin).

Wykonuje operacje z zakresu chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej oraz transplantacyjnej.