dr n. med. Karolina Dorobisz

specjalista otolaryngolog z doświadczeniem w leczeniu dzieci i dorosłych

Doświadczenie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku.

W 2009 trakcie studiów otrzymałam Nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce.

W roku akademickim 2009/2010 kształciłam się w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Medycznym we Florencji.

W latach 2012 -2019 szkolenie specjalizacyjne odbywałam w Klinice i Katedrze Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W roku 2016 obroniłam pracę doktorską zatytułowaną „Ocena narządu słuchu i układu równowagi u pacjentów ze zwężeniem tętnic dogłowowych w odcinkach zewnątrzczaszkowych”.

W 2019 uzyskałam tytuł specjalisty otolaryngologa.

Od 2012 roku jestem pracownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu początkowo jako doktorantka, następnie na etacie asystenta, a od 2019 roku adiunkta.

Od 2019 do 2023 roku pełniłam funkcję koordynatora oddziału onkologii w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jestem specjalistą otolaryngologiem z doświadczeniem klinicznym w leczeniu dzieci i dorosłych.

W trakcie wizyty przeprowadzam pełną diagnostyka laryngologiczną przy pomocy badania endoskopowego, oceniane są jamy nosa, nosogardło, gardło, krtań oraz uszy.

Operacje z zakresu otolaryngologii w ramach NFZ lub prywatnie wykonuję w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu. Zakres wykonywanych zabiegów obejmuje zabiegi w zakresie szyi- usunięcie torbieli bocznej lub środkowej szyi, usunięcie guzów ślinianek przyusznych lub podżuchwowych z użyciem monitoringu nerwu twarzowego, a także tonsillektomię, adenotonsillotomię, tonsillotomię, adenotomię, septoplastykę oraz septoplastykę z konchoplastyką.

Szkolenia, kursy

Ukończyłam kursy doskonalące dotyczące leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia zatok, mikrochirurgii ucha oraz krtani.

2018 – Salzburg Weil Corner Seminar in Otolaryngology

2018 – Graz Course on Rhinosurgery

2021 – Endoskopowe operacje zatok- kurs podstawowy i zaawansowany, Warszawa

2021 – Rynoplastyka, Warszawa

2021 – Endoscopic Ear Surgery, Barcelona

2021 – Endoscopic Sinus Surgery, Barcelona

2023 – Sialoendoskopia, Warszawa

Prace naukowe

Jestem autorką i współautorką 67 prac naukowych oraz doniesień zjazdowych.