Prof. dr hab. Urszula Zaleska – Dorobisz

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukończyłam w 1981r.

W 1996 r. zostałam kierownikiem Pracowni Radiologii i Ultrasonografii Pediatrycznej UM we Wrocławiu, w ramach których w 1999 r. zorganizowałam i rozwinęłam pierwszą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Dziecięcą Pracownię Ultrasonografii Dopplerowskiej.

Od 2009 roku jestem Kierownikiem Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej Katedry Radiologii UM we Wrocławiu. W latach 2007-2011 byłam również kierownikiem Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Ośrodka Badawczego-Rozwojowego we Wrocławiu, wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną w kraju.

czytaj więcej


Dr n. med. Karolina Dorobisz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z roku 2011.
W roku akademickim 2009/2010 kształciła się w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Medycznym we Florencji.
W roku 2016 obroniła pracę doktorską pod tytułem „Ocena narządu słuchu i układu równowagi u pacjentów ze zwężeniem tętnic dogłowowych w odcinkach zewnątrzczaszkowych”.
Autorka i współautorka wielu prac naukowych oraz doniesień zjazdowych.
Uczestniczka licznych kursów doskonalących, między innymi z leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia zatok, mikrochirurgii ucha oraz krtani.
Specjalista Otolaryngologii pracujący w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Asystent w Katedrze Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.


Dr n. med. Tadeusz Dorobisz

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z
zakresu Chirurgii Ogólnej, którą rozpocząłem w 2012 roku. W latach 2012 -2014 szkolenie specjalizacyjne odbywałem w Kalince i Katedrze Chirurgii Naczyniowej,
Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku jestem pracownikiem Kliniki Chirurgicznej IV Wojskowego Szpitala
Klinicznego we Wrocławiu.

Jednocześnie od 2012 roku jestem uczestnikiem studiów doktorancki na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od roku 2015
pracuję na stanowisku asystenta Zakładu Onkologii i Medycyny Paliatywnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

czytaj więcej

Obszary praktyki


Masz pytania?

Zadzwoń

dr n. med. Tadeusz Dorobisz: +48 501 944 047

dr. hab Urszula Zaleska - Dorobisz prof. nadz: +48 507 333 440Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego