Zespół

Prof. dr hab. Urszula Zaleska – Dorobisz 

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukończyłam w 1981r.

W 1996 r. zostałam kierownikiem Pracowni Radiologii i Ultrasonografii Pediatrycznej UM we Wrocławiu, w ramach których w 1999 r. zorganizowałam i rozwinęłam pierwszą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Dziecięcą Pracownię Ultrasonografii Dopplerowskiej.

Od 2009 roku jestem Kierownikiem Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej Katedry Radiologii UM we Wrocławiu. W latach 2007-2011 byłam również kierownikiem Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Ośrodka Badawczego-Rozwojowego we Wrocławiu, wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną w kraju.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w 1996 roku na podstawie dysertacji pod tytułem „Znaczenie badań obrazowych w rozpoznawaniu i leczeniu nerczaków płodowych (guza Wilmsa) u dzieci”. Praca wyróżniona została Indywidualną Nagrodą Naukową JM Rektora. W marcu 2007 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej „Wskaźnik oporu naczyniowego (RI) w chorobach układu moczowego u dzieci: badania kliniczne z oceną przydatności RI w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia”. Praca habilitacyjna wyróżniona została Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia I stopnia oraz Nagrodą I stopnia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Od 2010 r. jestem profesorem nadzwyczajnym w Katedrze i Zakładzie Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W latach 2006-2012 byłam koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych „Nie nowotworom u dzieci”. W ramach programu przebadano ok. 30000 dzieci poniżej 4 roku życia.

W celu doskonalenia swoich umiejętności zawodowych odbyłam kilkadziesiąt staży, szkoleń i kursów z zakresu diagnostyki obrazowej w kraju i za granicą. M. in.w renomowanych ośrodkach polskich i zagranicznych, jak Uniwersytet w Grazu (Austria), Rudolfa Virchova w Berlinie, w Bolonii, w Pradze, w Atenach i w Marsylii. Posiadam certyfikaty umiejętności PLTR z zakresu radiologii pediatrycznej, układu moczowo-płciowego i układu mięśniowo-szkieletowego.

Byłam prezesem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Radiologicznego ze strony polskiej, przewodniczącą, a od 2012 r. wiceprzewodniczącą Sekcji Radiologii Pediatrycznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Od 2013 roku jestem przewodniczącą Oddziału Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego oraz członkiem Zarządu PLTR.

Od czerwca 2013 r. jestem konsultantem wojewódzkim w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Jestem także członkiem powołanej przez Ministra Zdrowia Komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie radiologii – diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa.

2019 roku uzyskałam tytuł profesora.

Jestem autorem oraz współautorem ponad 150 publikacji naukowych oraz ponad 170 doniesień konferencyjnych.

Dr n. med. Karolina Dorobisz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z roku 2011.
W roku akademickim 2009/2010 kształciła się w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Medycznym we Florencji.
W roku 2016 obroniła pracę doktorską pod tytułem „Ocena narządu słuchu i układu równowagi u pacjentów ze zwężeniem tętnic dogłowowych w odcinkach zewnątrzczaszkowych”.
Autorka i współautorka wielu prac naukowych oraz doniesień zjazdowych.
Uczestniczka licznych kursów doskonalących, między innymi z leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia zatok, mikrochirurgii ucha oraz krtani.
Specjalista Otolaryngologii pracujący w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Asystent w Katedrze Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Dr n. med. Tadeusz Dorobisz

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku.

W latach 2012 -2018 szkolenie specjalizacyjne odbywałem w Klinice i Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz w Klinice Chirurgicznej IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 04.2019 zdobyłem tytuł specjalisty z zakresu Chirurgii Ogólnej. Obecnie pracuję w w Klinice i Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na stanowisku asystenta. Jednocześnie od 2012 roku jestem uczestnikiem studiów doktorancki na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od roku 2015 pracuję na stanowisku asystenta Zakładu Onkologii i Medycyny Paliatywnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przebieg pracy zawodowej:
2012 – 2014 lekarz rezydent w zakresie specjalizacji z Chirurgii Ogólnej w Klinice i Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej USK we Wrocławiu
2014 -2018 – lekarz rezydent w zakresie specjalizacji z Chirurgii Ogólnej w Klinice Chirurgicznej IV Wojskowego Szpitala Klinicznego
2015 – 2018– asystent w Zakładzie Onkologii i Medycyny Paliatywnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Od 2019 – asystent w w Klinice i Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej USK we Wrocławiu.
Jestem autorem i współautorem ponad 70 prac naukowych oraz doniesień zjazdowych. Uczestniczyłem w wielu ogólnopolskich oraz zagranicznych konferencjach naukowych.

Ukończyłem kursy:
• Kurs chirurgii plastycznej z elementami mikrochirurgii w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy – Zdrój, 2015
• Kurs operacji żylaków metodą Flebogrif, Lublin 2016
• Kurs chirurgii urazowej w zakresie klatki piersiowej i jamy brzusznej, Pavia, Włochy 2016
• Kurs „Podstawy przeszczepiania wątroby”, Rotterdam, Holandia 2016
• Kurs Ultrasonografii Naczyń – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, 2014
• Kurs Ultrasonografii Naczyń Żylnych, Poznań, 2016

W szpitalu zajmuję się operacjami z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej

Masz pytania?

Zadzwoń

dr n. med. Tadeusz Dorobisz: +48 501 944 047

dr. hab Urszula Zaleska - Dorobisz prof. nadz: +48 507 333 440Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego