prof. dr hab.
Urszula Zaleska-Dorobisz

radiolog, diagnostyka USG

Doświadczenie

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukończyłam w 1981 r.

W 1996 r. zostałam kierownikiem Pracowni Radiologii i Ultrasonografii Pediatrycznej UM we Wrocławiu, w ramach których w 1999 r. zorganizowałam i rozwinęłam pierwszą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Dziecięcą Pracownię Ultrasonografii Dopplerowskiej.

Od 2009 roku jestem Kierownikiem Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej Katedry Radiologii UM we Wrocławiu.

W latach 2007-2011 byłam również kierownikiem Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Ośrodka Badawczego-Rozwojowego we Wrocławiu, wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną w kraju.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w 1996 roku na podstawie dysertacji pod tytułem „Znaczenie badań obrazowych w rozpoznawaniu i leczeniu nerczaków płodowych (guza Wilmsa) u dzieci”. Praca wyróżniona została Indywidualną Nagrodą Naukową JM Rektora.

W marcu 2007 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej „Wskaźnik oporu naczyniowego (RI) w chorobach układu moczowego u dzieci: badania kliniczne z oceną przydatności RI w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia”. Praca habilitacyjna wyróżniona została Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia I stopnia oraz Nagrodą I stopnia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Od 2010 r. jestem profesorem nadzwyczajnym w Katedrze i Zakładzie Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W latach 2006-2012 byłam koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych „Nie nowotworom u dzieci”. W ramach programu przebadano ok. 30000 dzieci poniżej 4 roku życia.

W 2019 roku uzyskałam tytuł profesora.

Szkolenia, kursy i prace naukowe

W celu doskonalenia swoich umiejętności zawodowych odbyłam kilkadziesiąt staży, szkoleń i kursów z zakresu diagnostyki obrazowej w kraju i za granicą. M. in.w renomowanych ośrodkach polskich i zagranicznych, jak Uniwersytet w Grazu (Austria), Rudolfa Virchova w Berlinie, w Bolonii, w Pradze, w Atenach i w Marsylii.

Posiadam certyfikaty umiejętności PLTR z zakresu radiologii pediatrycznej, układu moczowo-płciowego i układu mięśniowo-szkieletowego.

Byłam prezesem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Radiologicznego ze strony polskiej, przewodniczącą, a od 2012 r. wiceprzewodniczącą Sekcji Radiologii Pediatrycznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Od 2013 roku jestem przewodniczącą Oddziału Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego oraz członkiem Zarządu PLTR.

Od czerwca 2013 r. jestem konsultantem wojewódzkim w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Jestem także członkiem powołanej przez Ministra Zdrowia Komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie radiologii – diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa.

 

Prace naukowe

Jestem autorem oraz współautorem ponad 150 publikacji naukowych oraz ponad 170 doniesień konferencyjnych.